Alle bedrifter og virksomheter har unike behov, det gjelder også løsninger for lager og logistikk. Forskjellen er selvfølgelig stor mellom for eksempel en netthandelsbedrift og et tjenesteselskap, men likevel vil det tilnærmet alltid være behov for noen form for lager. Det «papirløse» kontoret har fortsatt ikke blitt en virkelighet i 2022, så selv kontorer trenger lagerhyller og annet interiør til lager.

Mange forskjellige løsninger

Det finnes mange ulike lagerhyller, reoler og andre innredningsløsninger laget spesifikt for lager. Når det gjelder lagerhyller, er det særlig viktig å huske på hvordan hyllene egentlig skal benyttes. Det gjelder da både hva som helt konkret skal plasseres i hyllene, men også hvordan arbeidsprosessene til de ansatte ser ut.

Større ting som ligger relativt lenge i en hylle stiller egne krav til lagerhyllen, mindre ting som ofte plasseres inn i og plukkes ut av hyllen passer bedre til andre hyller. Som tommelfingerregel er det for eksempel best med hyller som ikke er så dype når det gjelder typisk plukking.

Et system som kan bygges ut

Virksomhetens behov vil helt naturlig forandres over tid, det gjelder også lager og logistikk. Derfor kan det være smart å velge en hylleløsning som kan bygges ut over tid. Noen systemer kan bygges videre både i bredden og høyden med nye komponenter fra samme serie, andre lagerhyller er konstruert etter standardmål, slik at de uproblematisk kan kombineres med andre hyller som følger samme standarder.

Det er da viktig å huske på at selv innenfor det samme lageret vil det ofte være behov for ulike hyller og innredninger. Det kan for eksempel dreie seg om plukkhyller i et område, kombinert med pallehyller og andre større systemer plassert andre steder i det samme lokalet. Et fleksibelt lagerlokale vil kunne tilpasses med ulike løsninger i forskjellige soner, noe som gjør det enkelt å tilpasse løsningen etter bedriftens behov. Det vil også føre til mer effektiv drift.