KNIPS – Når barn forteller med bilder

Stadig flere av bildene i samfunnet vårt er fotografert av barn.
«KNIPS – Når barn forteller med bilder» har samlet åtte 11- og 12-åringer fra Fredrikstad-skolene Begby og Cicignon i et flere uker langt
workshop-program, ledet av Hans-Olav Forsang, for å utvikle barnas visuelle fortellerevne. Veiledningsprogrammet har også ønsket å sette etikk, farer og muligheter ved publisering av bilder høyt.

«Fotografi handler i stor grad om å leke og utforske, og det er det som kjent barna våre som kan best», sier Forsang.

«Jeg er ikke i tvil om at barns evner til å formidle seg igjennom fotografi er uten grenser», fortsetter han.

DOK14 presenterer festivalens yngste utøvere av fotografi i eget sirkustelt på Blomstertorget hvor KNIPS-barnas åtte historier fra hverdagen er stilt ut.

Utstillingen åpner torsdag 22. mai, klokken 12.00.

FRIDA_UTSTILLING_RED-1000369
CHARLOTTE_UTSTILLING_RED-1000051

By: Trine Hisdal
19.05.2014